Alüminyum Alaşımları Dökümü

Bu alaşımlar içerisinde 2. , 3. , 4. gruplar ısıl işlem ile sertleştirilebilmektedir. 1. ve 5. gruplar döküm olarak kullanılmaktadır.

2005 yılı verilerine göre dünya alüminyum üretiminin %42′ye yakın bir bölümü alüminyum döküm alaşımları şeklinde gerçekleşmiştir (15 milyon ton). Bu miktarın %66′lık bir kısmı ise basınçlı döküm ile parça haline dönüştürülmüştür (10 milyon ton). geri kalan kısım kokil, kum kalıba döküm alçı kalıba döküm ve diğer yöntemlerle parça şekline dönüştürülmüştür.

Copyright © Derin Metal Döküm 2017