Kum ve Kokil Kalıp Dökümü

  

Kokil kalıp, özel kalite demir yada çelikten yapılan ve içine birden çok döküm yapılabilme özelliğine sahip kalıplara kokil kalıp adı verilir. Kokil kalıba döküm yöntemi pahalı bir yöntem olduğu için daha çok seri üretimler için tercih edilmekle beraber, karmaşık ve küçük parçaların dökümünde yüksek derecede kaliteli bir sonuç vermektedir.

Kokil kalıplara alüminyum gibi düşük sıcaklıkta ergiyen malzemelerden çok sayıda döküm yapılabilmektedir. Kokil kalıba döküm yönteminde dökülen parçanın soğuması kum döküm yöntemine oranla daha çabuk sürer. Üretilen parçaların yüzeyleri temizleme gerektirmeyecek kadar temiz ve kaliteli çıkmaktadır.

Kokil döküm yöntemi daha çok karmaşık biçimli, boyut toleransları dar ve çok sayıda üretilecek parçalar için tercih edilmektedir. Kokil kalıba döküm yönteminde kalıp malzemesi olarak özel kalite dökme demir yada çelik kullanılmaktadır.

Kokil döküm tekniği ile alüminyum gibi düşük sıcaklıkta eriyen malzemelerden 100.000′e kadar parça dökülebilmektedir.

Metal kalıcı kalıba döküm yönteminde katılaşma sırasındaki soğuma süresi kum kalıplardan daha kısa sürdüğü için iç yapısı daha ince tanelidir.

Boyut hassasiyeti 0,25mm olmakla birlikte parça yüzeyleri temizleme işlemi gerektirmeyecek kadar yüksek kalitededir.

Metal kalıplarda kullanılan maçalar metal, kum veya alçıdan yapılabilir. Metal olmayan maçaların kullanılması halinde yöntem yarı kalıcı kalıba döküm olarak adlandırılır. Kalıp ömrünü arttırmak için kalıp boşluğu refrakter malzemelerle kaplanır ve bu sayede parçanın kalıptan çıkarılması da kolaylaşır.

Kokil kalıplar açılıp kapanan iki yada daha çok parçadan oluşmaktadır. Kalıp kapalıyken içinde bulunan boşluğa erimiş sıvı metal dökülerek katılaşmasının ardından kalıp açılarak içindeki alüminyum döküm parça çıkartılır. Bu işlem elle yapılabileceği gibi çeşitli tertibat yada makinalar yardımıylada yapılabilir.

Copyright © Derin Metal Döküm 2017